Romanesque Architecture, Sant Climent de Taüll, Catalonia, Spain

Romansk Arkitektur & Kunst i Spanien

Historien om romansk arkitektur og kunst og romanske mesterværker

sted
Spanien
Kasper Christiansen
Tekst & billeder: Kasper Christiansen
27. December, 2020 (revideret udgave)

Spanien har en fantastisk samling af romansk arkitektur og kunst. I den nordlige del af Spanien, hvor pilgrimruterne skærer gennem landet mod Santiago de Compostela-katedralen, ligger kirkerne som perler på en snor. Længere mod syd, blev der ligeledes opført smukke romanske kirker i byer som Segovia, Toledo og Ávila. Men det er i Pyrenæerne i Catalonien i Vall de Boí, at man finder Spaniens største koncentration af romanske kirker: ikke mindre end 8 kirker ligger i dalen.

Kirkerne i Vall de Boí er på UNESCOs verdensarvsliste, og freskoerne fra disse kirker, kan i dag opleves på MNAC-museets overdådige samling af romansk vægmalerier. Museet rummer desuden en flot samling af andre romanske kunstværker, herunder bispestave, alterforsider, træfigurer, m.m.

Romansk arkitektur dominerede de kristne områder i Spanien i en periode på omkring 250 år, fra starten af det 11. til midten af ​​det 13. århundrede.

‘‘Den romanske stil er den første pan-europæiske arkitektur- og kunststil i historien - den dominerede hele Europa i flere hundrede år’’
Romanesque mural painting . fresco painting
Romansk vægmaleri - fresko fra en af kirkerne i de catalanske Pyrenæer med klare henvisninger til byzantinsk kunst

Den romanske arkitekturs oprindelse

Den tidlige romanske byggestil, også kaldet lombardisk stil, opstår i Lombardiet i det nordlige Italien. Herfra spredte stilen sig til Frankrig og det nordøstlige Spanien og med tiden også til Nordeuropa. Den romanske stil bygger på elementer fra romersk, byzantinsk, lombardisk og normannisk arkitektur. Den romanske arkitektur er domineret af kirker - der blev opført flere kirker end borge i perioden, og mange dem kirkerne blev bygget på pilgrimsruterne mod Santiago de Compostela.

Mange bygninger blev bygget af lombardiske murere, de såkaldte magistri comacini. Ordet Lombardus blev endda brugt som en general term for murere i Europa i denne periode. De omrejsende lombardiske murere dækkede et enormt område i Middelalderen, og der var tæt kontakt mellem det østlige middelhavsområde (med Sicilien og Konstantinopel) og det vestlige middelhavsområde (med Spanien og Frankrig).

Hovedelementer i romansk arkitektur

Stilen er en relativt ensartet stil over et stort område i Europa, og er som oftest kendetegnet ved

 • Tykke mure
 • Symmetrisk opbygning af kirker af paladser
 • En enkel byggestil med kun få udsmykkede skulpturelementer på den udvendige side af bygninger
 • Blinde buer og hvælvinger, de såkaldte lombardiske buefriser, er som oftest de eneste udvendige udsmykninger udendigt.
 • Invendigt derimod er kirkerne bemalet med freskoer. Muligvis har flere af kirkerne også udvendigt været udsmyttet med freskomaleri, men de er forsvundet i dag.
 • Rundbuer i døre, vinduer, hvælvinger og arkader, som næsten altid er halvcirkelformede
Santa María de Ripoll, kapitæler med dyr
Santa María de Ripoll - detaljer fra kapitælerne i klostergården i Santa María de Ripoll

Romansk kunst og arkitekturudsmykkelse

Romansk kunst er - med få undtagelser - religiøs kunst. Biblen tjente som kilde for kunstnerne, men der sneg sig også motiver ind i kunsten fra de såkaldt aprokryfe skrifter (uoficelle bibelske skrifter).

På MNAC-museet i Barcelona finder man verdens største samling af romansk freskoer.

Hovedelementer i romansk kunst
 • Hele kirkens indre er ofte bemalet med freskoer
 • Alterforsider på malet træ
 • Skulpturer på kirkeportalerne
 • Metalkunstværk i bronze og kobber (bispestave, kors, m.m.)

Lombardiske buefriser

Et hovedtræk i den lombardiske arkitektur er buefriserne - blinde buer på den udvendige del af bygningerne. De små, halvcirkelformede buer pryder ofte kirketårnene og apsis, som det ses på billedet nedenfor.

lombardiske buefriser
Lombardiske buefriser - details from the Sant Climent de Taüll, that has lombardiske buefriser on the apse and the church tower

Alterbordsforsider

De romanske alterbordsforsider er malet på træ. Alterbordsforsiden fra Avià (se billedet nedenfor) viser indflydelse fra den nye byzantinske stil, der kommer ind i kunsten i 1200-tallet, med mere individualiserede ansigter og en mindre streng sil. Her ses Maria siddende på visdommens trone (Sedes Sapientiae) med Jesusbarnet i sine arme.

Altarbordsforside fra Avià
Altarbordsforside fra Avià - Alterbordsforside fra den romaneske kirke i Avià.

Romanske skulpturer

De romanske skulpturer kan enten være skulpturer, som indgår i arkitekturen, fritstående skulpturer eller udskårne træfigurer - typisk af Jomfru Maria med Jesusbarnet.

Skultpur fra Santa María de Taüll
Skultpur fra Santa María de Taüll - skulpturerne viser Jesu' nedtagning fra korset

De romanske portaler

Det ydre af de romanske kirker er kun sparsomt udsmykket. Det eneste sted, der har udsmykning er portalerne, som i nogle tilfælde er meget udsmykket.

Udsmykket romanesk indgangsportal
Udsmykket romanesk indgangsportal - detalje fra Santa Maria de Ripoll.

Et af de bedste eksempler på rigt ornamenterede portaler i Spanien findes i den lille by Ripoll nord for Barcelona, ikke langt fra Pyrenæerne.

Vægmalerierne malerier - fresco-maleri

Vægmaleriet er den vigtigste kunstform i den romanske periode. De store murede fladeri kirkerne (der være særligt store pga. de små vinduer) var ideelle til denne kunstform.

De romanske vægmalerier udgør den smukkeste samling af såkaldt primitiv kunst i Europa før Giotto. De romanske vægmalerier i Spanien er for freskoerne, hvad Venedig og Ravenna er for mosaikkerne. Freskoerne er næsten med garanti udført af udenlandske kunstnere, der kom langvejsfra for at lave vægmalerierne i Spanien.

Romansk kunst er en enkel og direkte kunst, hvor det vigtigste formål, som kunsthistorikeren Ernst Gombrich har påvist, at kommunikere det kristne budskab så direkte og effektivt som muligt, til dem, der ikke kunne læse.

Fremstillingen af det menneskelige og guddommelige

Den byzantinske kejser Leo III (der regerede fra 717 til 741) forbød at portrætere det guddommelige og startede dermed ikonoklasmen. Forbuddet fortsatte under hans efterfølgere. Under Hieria-rådet i 754 blev religiøse billeder officielt forbudt. Det er således lidt af et mirakel, at de romanske vægmalerier er præget af religiøse portrætter, da disse bliver forbudt talrige gange i Det Gamle og Det Nye Testamente.

Der var imidlertid også modsatte synspunkter. Gregor den Store skrev:

"Billederne i kirken er for dem, der ikke kan læse"

I 843 sluttede ikonoklasmen, og religiøse billeder blev igen tilladt. Men kunstnerne var opmærksomme på, at billederne ikke måtte være for naturalistiske. Dermed bliver billederne i den romanske kunst fjernet fra realismen - de skal repræsentere den guddommelige verden og figurernes ansigter bliver længere - det er ikke portrætter, men arktyper.

Kun langsomt blev kunsten i det 13. århundrede mere realistisk: de religiøse billeder bliver mindre stive, mere naturalistiske og individualiserede. Denne udvikling fortsætter i den gotiske kunst.

Agnus Dei, agnus dei, fresco
Agnus Dei - fra en romanesk fresko.
Fresko-teknikken

Freskoerne er lavet ved at påføre gips direkte på væggene eller lofterne i kirkerne og derefter male direkte i det fugtige gipsunderlag. Pigmenterne blandes med vand og påføres overfladen. Resultatet er, at maleriet absorberes i gipsen, og når gipsen i løbet af et par timer tørrer bevares pigmenterne i hundredevis af år.

Forflyttelse af malerierne ved hjælp af 'strappo-teknikken'

I 1907 foretog en gruppe arkæologer fra Instituttet for Catalanske Studier (Institut d'Estudis Catalans), der var blevet grundlagt af Enric Prat de la Riba, en udflugt til Vall de Boí, hvor de studerede de romanske kirker. Den berømte catalanske arkitekt, Josep Puig i Cadafalch, deltog i gruppen.

Efter de indledende undersøgelser, blev det besluttet at forsøge at redde kunstværkerne ved at flytte dem til Barcelona, ved hjælp af en særlig teknik. Freskoerne var nemlig i fare for at blive solgt og eksporteret til udenlandske kunstsamlere, der var villige til at betale enorme summer for værkerne.

Vægmalerierne blev fjernet og transporteret til Barcelona i perioden 1919-1923. Det blev gjort ved hjælp af en teknik kaldet 'strappo'. Teknikken var kendt siden romerne og blev beskrevet af Vitruvius. Man påfører lim på malerierne, og limen skrælles herefter af sammen med vægmalerierne og påføres en ny baggrund. .

Temaerne for vægmalerierne

Kristne temaer som himmel og helvede dominerer vægmalerierne, sammen med pantokratorfiguren, Maria og Jesusbarnet.

Organisering af rummet i den romanske kirke

Apsis - pantokratoren (eller den apokalyptiske Kristus)

Apsis bruges generelt til skildringer af Pantocrator, den alvidende Gud, som er et meget populært motiv i de romanske vægmalerier. Pantocrator kan ses i den ortodokse kristendom og går tilbage til den tidligste kristne kunst fra det sjette eller syvende århundrede, hvor den f.eks. kan opleves i Santa Catarina-klostret i Sinaiørkenen.

Pantokrator ses normalt i halvkuppelen i apsis eller i kirkeskibet. Der er tale om et motiv, som er meget forskelligt fra Kristus på korset. Her er der ingen lidelse, og Kristus kigger på tilskueren med et strengt eller melankolsk blik. Kristus har skæg og hans hoved er omgivet af en glorie, og han holder Det Nye Testamente i sin venstre hånd, og den højre velsigner eller dømmer tilskueren.

Den vestlige facade (udgang): Apokalypsen

Den vestlige facade, hvor udgangen er placeret, bruges generelt til at skræmme den besøgende på vej ud. Ofte ser man skildringer af helvede og djævelen og andre scener fra Dommedag.

Teknik - intet perspektiv eller realisme!

Vægmalerierne viser en stor viden om byzantinske teknikker, og Byzantium var et vigtigt læringscenter i perioden. I den romanske kunst er der ingen eller ringe interesse for perspektivet - og der er en bevidst hensigt i at undgå realistiske repræsentationer.

Den romanske kunst repræsenterer en guddommelig verden uden tid eller perspektiv. Maleriernes grundlæggende rolle er pædagogisk: at fortælle de bibelske historier til analfabeterne, som var langt størstedelen af samfundet.

 

Metalkunstværk - bispestave

Bispestave er en af ​​de smukkeste kunstgenstande fra den romanske periode.

Bispestaven er et centralt objekt i den katolske kirke. I Bibelen bruges metaforen om hyrden (Gud) og flokken ('kristne' flok) ofte, og det latinske ord for præst, pastor, betyder netop hyrde. Inspirationen til bispestaven kommer fra hyrdestaven, hvor den buede top bruges til at fange fårene ind med. Bispestaven er således "Guds stav". I Det Gamle Testamente, 2 Mosebog (4), beskrives det, hvordan "Moses tog Guds stav i sin hånd". Bispestavene blev ofte fremstillet i Limoges i det vestlige del af Centralfrankrig.

Bispestave på MNAC Museet

Bispestavene fungerer som liturgiske symboler, og er symboler på biskopens magt og autoritet.

Bispestav med Sankt Gabriel

Kunstværket er den øverste del og en romansk bispestav. Værket er lavet af mejset og forgyldt kobber, påført "champlevé" emalje og glasperler. Hovedet ender i en slanges hoved. Vi ser ærkeenglen Sankt Gabriel kæmpe mod dragen. Gabriel står oven på dragen og har et sværd i hånden. Det er også en metafor for hyrdernes kamp mod den onde ånd.

Crosier, metalwork, Saint Micahel
En ornamenteret bispestav - detalje fra Mondeñedo-bispestaven, der viser ærkeenglen Sankt Gabriel og hans kamp mod dragen.

Halen fortsætter til håndtaget, der har otte salamanderlignende drager. Længere nede er der tre slanger mere, hvis haler danner er rullet sammen. Denne bispestav tilhørte biskop Pelayo II af Cebeira, og den kommer fra kirken Santa María do Campo i Ribadeo, hvor den ankom omkring 1270. Bispestaven er sandsynligvis fremstillet omkring år 1220.

The San Esteban church in Segovia
Bispestav - bispestavene er et af de flotteste metalarbejder fra den romaneske periode

14 romanske arkitektur- og kunstværker i Spanien

1. Romanske kirker i Vall de Boí

Vall de Boí syd for Pyrenæerne (ca. 4 timers kørsel fra Barcelona) har en usædvanlig samling af romanske kirker. Ikke mindre end 8 kirker er samlet på UNESCOs verdensarvsliste.

The collection of Romanesque churches in the Vall de Boí

UNESCO skriver, at disse 8 kirker og et eremitbo "repræsenterer et særligt rent eksempel på billedkunst og arkitektur i den lombardisk-romanske stil".

 • Sant Feliu de Barruera
 • Sant Joan de Boí
 • Santa Maria de Taüll
 • Sant Climent de Taüll
 • Nativitat de Durro
 • Santa Eulàlia d'Erill-la-Vall
 • l’Assumpció de Santa Maria de Coll
 • Santa Maria de Cardet
 • Eremitboet Sant Quirc de Durro

Den lille landsby Taüll har to smukke kirker: Santa Maria og Sant Climent - og tidligere var der også en tredje, Sant Martí, det dog blev ødeligt under et jordskred i det 19. århundrede. Etrill-familien stod bag opførelsen af kirkerne. De var herremænd fra området og havde deltaget i den kristne generobring af de muslimske områder under Kong Alfonso I de Aragón, der vandt vigtige kampe mod muslimerne i Zaragoza (1118) og Calatayud (1120). Betalingen for disse krigstogter finansierede de romanske kirker i Vall de Boí.

Sant Climent de Taüll-kirken

Denne kirke er den vigtigste romanske kirke i Spanien. Særligt har kirkens velbevarede vægmalerier, der blev flyttet til Barcelona i begyndelsen af det 19. århundrede (se ovenfor) og kan opleves på Museo Nacional d'Historia de Catalunya, stor betydning. Den romanske arkitektur findes her i en usædvanlig ren stil, der viser tydelig inspiration fra den første lombardisk-romanske stil.

Sant Climent de Taüll kirken
Sant Climent de Taüll - måske den vigtigste romanske kirke i Spanien
Vægmalerierne i Sant Climent de Taüll

Vægmalerierne er spektakulære og et højdepunkt i romansk kunst. Volumenerne i kapperne skaber bevægelse og realisme i billedet, og en tredimensionel effekt. Kristus er placeret i en mandorla, men han falder næsten ud af mandorlaen, og hans fødder peger nedad. Hans ansigt er indrammet af det lange hår. Under mandorlaen er der flere vandrette buer. Nedenfor finder man Jomfru Maria og apostlene, hvis tøj er enklere.

Kristus er omgivet af en tetramorf, symbolet på de fire evangelister: Johannes med ørnen, Matthæus med vinger, Markus og løven og Lukas med tyren.

Romanesque mural wall paintings, Sant Climent de Taüll, today at the MNAC Museum, Barcelona
Romanske vægmalerier - de berømte vægmalerier fra Taüll-kirken i de spanske Pyrenæer er flyttet til MNAC-museet i Barcelona

Santa María de Taüll

Der vides ikke meget om kirken Santa María de Taüll, men den er bygget i begyndelsen af ​​det 12. århundrede sammen med Sant Climent og Sant Joan de Boí, og blev indviet i 1123 af biskoppen i Roda- Barbastro, Guillem. Kirken ligger i det gamle centrum af landsbyen Taüll, et par hundrede meter fra Sant Climent de Taüll, uden for landsbyen. Kirken har været på UNESCOs Verdensarvliste siden 2000.

Vægmalerierne af Santa María de Taüll

Oprindeligt blev hele kirken bemalet med freskoer (apsis, vægge og søjler), men i begyndelsen af ​​det 20. århundrede var der kun en del af freskoerne i apsis og sidevægge tilbage. Disse blev flyttet til MNAC-museet i Barcelona, ​​hvor de kan ses i dag.

I modsætning til de fleste af mange andre romanske kirker, er det ikke den majestætiske Kristus, der er det centrale motiv i apsis, men Maria med barnet. Vi ser Maiestas Mariae, der er baseret på den byzantinske Jomfru Kiriotissa. Hun er helt ubevægelig og fungerer blot som støtte for Jesus, og har ikke en moderlig rolle.

De Hellige Trekonger har deres hænder dækket, så de ikke rører ved de guddommelige objekter. Over deres hoveder er stjernerne beskrevet i Bibelen. Nedenfor ser vi Sankt Peter med hvidt hår, Sankt Paul. Vi ser de Hellige Trekongers tilbedelse af Jesusbarnet. Ved siden af ​​Jomfru Maria står Kasper, Balthasar og Melchior. Abel er også til stede som allegori om Kristi offer.

De Hellige Kongers tilbedelse af Jesusbarnet -
De Hellige Kongers tilbedelse af Jesusbarnet - detalje fra apsis i Santa María de Taüll-kirken (flyttet til MNAC-museet i Barcelona).

Andre vægmalerier fra de catalanske Pyrenæer

Vægmalerierne fra Sant Joan de Boí

Denne romanske kirke ligger i Boí-dalen. Kirken er fra det 12. århundrede.

Sankt Stefans Martyrium
Sankt Stefans Martyrium - detalje fra vægmaleriet fra kirken Sant Joan de Boí.

Den vigtigste tilbageværende fresko fra kirken er det ludidation af Sankt Stafan, en af de første kristne martyrer. Vægmalerierne er lavet af den såkaldte Mestre de Boí.

På vægmaleriet ser vi Stefan, der bliver stenen af flere mænd, der kaster med sten. Fra højre side ser vi en lysstråle, der kommer fra himlen. Lyset er et symbol på den guddommelige frelse. Stefan er rolig og ved, at han er velsignet, og at himlen venter.

Sant Joan de Boí
Sant Joan de Boí - en anden vigtig romansk kirke fra Vall de Boí
Vægmalerierne fra Santa María de Aneu

Kirken Santa María de Aneu ligger uden for Boí-dalen længere mod øst end kirkerne i Taüll. De pragtfulde vægmalerier af Santa María de Aneu tager symbologien fra Esajas 'Bog i Det Gamle Testamente (6, 6-7)

6. ”En af seraferne fløj hen til mig; og han havde i hånden et glødende kul, som han med en tang havde taget fra alteret.
7. Det lod han røre min mund og sagde: ”Se, det har rørt dine læber, din skyld er borte, din synd er borte”.

The Murals of Santa María de Aneu
Vægmalerierne af Santa María de Aneu - detalje, der viser en seraf, der berører Esajas 'læber med kul.

2. San Esteban-kirken i Segovia

San Esteban-kirken ligger i Segovia nord for Madrid og blev bygget i det 12. århundrede. Det smukke tårn på 56 meter (i lang tid var det det højeste klokketårn på den iberiske halvø) kan ses langt væk i byen.

San Esteban-kirken i Segovia
San Esteban-kirken i Segovia - en af flere romanske kirker i Segovia

3. Santa María d'Urgell-Katedralen i Seu d'Urgell

Den romanske katedral Santa María d'Urgell ligger i byen Seu d'Urgell. Som navnet angiver, er kirken dedikeret til Jomfru Maria.

Byggeriet begyndte i 1116, hvilket gør den til en af de tidligste katedraler i Catalonien. I det 20. århundrede var der flere restaureringer af kirken under ledelse af den berømte arkitekt Josep Puig i Cadafalch. På trods af disse restaureringer er kirken næsten helt romansk i sin stil.

Seu d'Urgell
Seu d'Urgell - det bedste eksempel på en romansk katedral i Catalonien
Vægmalerierne fra Seu d'Urgell - korrundingen fra Urgell-katedralen

Murmalerierne fra Seu d'Urgell udstilles på Cataloniens Nationale Kunstmuseum i Barcelona (MNAC-museet). Kristus ses i en mandorla omgivet af de fire evangelister (tetramorf). Under et snoet bånd ses Peter med nøglerne og Andreas med korset.

Romanske freskoer fra Seu d'Urgell
Romanske freskoer fra Seu d'Urgell - detaljer, der viser Sankt Peter med nøglerne og Andreas Andreas med korset.

4. Santa María de Ripoll

Santa María de Ripoll er en af de mest usædvanlige romanske kirker i Spanien, først og fremmest kendt for sin fantastiske portal, omfattende dekoreret med historier fra både det gamle og det nye testamente.

Romansk kirke i landsbyen Ripoll
Romansk kirke i landsbyen Ripoll - Santa María de Ripoll
Portalen

Portalen til Santa María de Ripoll er næsten udelukkende bevaret. Det har scener fra det gamle og det nye testamente.

Portalen til Santa María de Ripoll
Portalen til Santa María de Ripoll - en af de mest imponerende romanske portaler i Europa.

5. San Vicente (Ávila)

Basilikaen San Vicente er et af de vigtigste eksempler på romansk arkitektur i Spanien. Ifølge myten er kirken bygget over gravene til tre kristne helgener, martyrdrevet af den romerske kejser, Diocletian: Vicente, Sabina og Cristeta.

Kirken er bygget på en latinsk krydsplan. Kirken er en UNESCOs verdensarvsliste sammen med den gamle bydel i Avila og dens ti ekstra muros-kirker. Kirken blev bygget omkring 1130.

San Vicente (Avila)
San Vicente (Avila) - krydshvælvinger i det centrale kirkeskib.
Den romanske vestportal

Den romanske vestportal i San Vicente kirken har og imponerende mængde figurer og vegetabilske motiver. I trommehinden ser vi billeder fra den sidste aftensmad.

San Vicente (Avila), Vestportalen
San Vicente (Avila) - Vest-portalen

6. Santa María Magdalena-kirken i Navarra

Kirken blev bygget i midten af det 12. århundrede. Kirken er ca. 25 meter lang. Dens apsis er forskellig fra de fleste andre i romansk arkitektur, da den ikke er cirkulær, men lige.

Hovedindgangen (set på billedet ovenfor) er halvcirkelformet og fortæller historier fra Det Nye Testamente. I trommehinden er den almægtige Kristus (pantokrator) repræsenteret sammen med de fire evangelister og på deres knæ: Maria og Martha (eller Lazarus). Over ham er fire arkivolter.

Santa María Magdalena-kirken i Tudela (Navarra)
Santa María Magdalena-kirken i Tudela (Navarra) - detaljerne viser pantokratoren, evangelisterne og fire arkivolter.

7. Santa María la Real (Sangüesa)

Santa María la Real er en lille romansk kirke beliggende i byen Sangüesa i regionen Navarra. Stilen ligger mellem romansk og gotisk, og især den detaljerede portal med scener fra sidste dom er imponerende.

Kirken blev doneret i 1131 af kongen Alfonso I ('The Battler) til ordenen Knights Hospitaller, der havde deres hovedkvarter i Jerusalem indtil 1291.

Santa Maria la Real i Sangüesa (Navarra)
Santa Maria la Real i Sangüesa (Navarra) - en af de vigtigste romanske kirker i Navarra.

Kirken er udsmykket i udstrakt grad. Til venstre ser vi De tre Maria: Maria Magdalena, Jomfru Maria og Maria af Jacob (mor til Jakob den Mindre). Til højre ser vi Peter, Paul og Judas Iskariot. I trommehinden ser vi den endelige dom.

Detalje fra Santa Maria la Real i Sangüesa
Detalje fra Santa Maria la Real i Sangüesa - Dommedag

8. Eunate

Der vides ikke meget om kirken Saint Mary of Eunate, udover at den blev bygget i det 12. århundrede. Det blev bygget midt i vildmarken, ca. 2 km. fra landsbyen Muruzábal på Saint James-vejen. Kun få ottekantede romanske kirker findes i Spanien, og dette er en af dem. Nogle forskere har forsøgt at forbinde det med den religiøse orden, tempelridderne, der byggede kirker inspireret i Kirken for Den Hellige Grav i Jerusalem, men der er ikke bevist nogen sikker forbindelse.

Jomfru Maria-kirken i Eunate
Jomfru Maria-kirken i Eunate - en usædvanlig, ottekantet romansk kirke i Eunate, Spanien.

9. San Martín (Segovia)

San Martín-kirken i Segovia blev bygget i 1117. Det er en Mozarabisk kirke (bygget af de kristne under muslimernes regeringstid i Segovia. Kirken er berømt for sit romansk-mudejar-stilede klokketårn, der har ligheder til fælles med klokketårnet i katedralen i Sevilla.

San Martín i Segovia
San Martín i Segovia - en imponerende kirke i Segovia

10. Puente de la Reina ('Dronningenbroen')

Puente de la Reina er en romansk bro med seks buer, der krydser Arga-floden. Broen er opført i det 11. århundrede, og blev bygget mellem Pamplona og Estella på vejen mod Santiago de Compostella.

Broens opførsel betød, at det blev lettere at krydse floden på den franske vej (El Camino Francés), den mest populære pilgrimsrute til Santiago de Compostela fra Frankrig, der løber gennem byer som Roncesvalles, Pamplona, Logroño og Burgos.

Puente de la Reina, bygget mod Santiago de Compostela
Puente de la Reina - den romanske bro krydser floden Arga og gør passage til Santiago de Compostela lettere.

11. Besalú

Denne romanske bro i den lille by Besalú krydser Arga-floden. Broen dateres tilbage til det 11. århundrede. Vejene til Santiago de Compostela krydser her. Udover den romanske bro har Besalú flere romanske kirker: Sant Vicenç fra og Sant Pere de Besalú,

Besalú-Broen
Besalú-Broen - en romansk bro i landsbyen Besalú nord for Barcelona

12. Sant Pere de Rodes

Sant Pere de Rodes er et tidligere benediktinerkloster i det nordøstlige Spanien. Der ligger ligget et kloster på stedet siden 878, men det nuværende benediktinerkloster blev grundlagt i 945. Mange pilgrimme starter deres pilgrimsrejse her og slutter ved Santiago de Campostella.

Sant Pere de Rodes i det nordlige Catalonien
Sant Pere de Rodes i det nordlige Catalonien - kirken har en dramatisk beliggenhed ved kysten, ikke langt fra den franske grænse

13. Sant Pere, Sant Miquel & Santa María (Terrassa)

Sant Pere, Sant Miquel og Santa Maria ligger inden for kort afstand i byen Terrassa, 30 minutters kørsel fra Barcelona. Bygget fra det 11. til det 12. århundrede. Den catalanske arkitekt Josep Puig i Cadafalch forskede i de tre kirker i begyndelsen af det 20. århundrede. Sant Pedro er den største af de tre kirker i Terrassa og har et bredt skib.

Den romanske kirke Santa María i Terrassa
Den romanske kirke Santa María i Terrassa - Terrassa, Spanien. Detaljen viser Lombard blinde arkader og bånd over indgangen.

14. Sant Pau del Camp (Barcelona)

Et lille romansk benediktinerkloster i Barcelona. Det oprindelige kloster blev grundlagt af Guifré-Borrell før 911 og blev destrueret af Almanzor. Kirken, der står her i dag, blev bygget mellem det 12. og 13. århundrede. Gården har multifoiled buer og det udvendige har lombardiske buefriser og symboler på evangelisterne Mathew og John.

Den romanske kirke Sant Pau del Camp (Barcelona)
Den romanske kirke Sant Pau del Camp (Barcelona) - Billedet viser indgangen med lombardiske buefriser og symbolerne på Matthæus og Johannes.
City Tours Spain arrangerer private ture for gruppe

Private guidede ture

Hvis I rejser med en privat gruppe eller et firma kan vi tilbyde en bred vifte af arrangementer i Madrid, Bilbao, Barcelona eller Bilbao
Vinture for private grupper

Vinture i Spanien

Vi arrangerer vinture i hele Spanien til kendte vinområder som Ribera del Duero, Priorat og Rioja, men også mindre områder som Montsant og Bierzo
Læs mere fra City Tours Spain

Artikler om Spanien

Pradomuseets hovedværker
Kunst & Kultur
Læs om en række af Pradomuseets vigtigste kunstværker som Velazquez' Las Meninas og Rubens' Kongernes Tilbedelse.
De 25 vigtigste seværdigheder i Spanien
Seværdigheder
Læs mere om La Sagrada Familia, Alhambra, de hvide landsbyer, Guggenheimmuseet og mange andre seværdigheder
Den mauriske arkitektur i Spanien
Turisme & Sightseeing
Læs vores artikel om maurisk arkitektur i Spanien med fokus på bygninger som Alhambra, Mezquita-katedralen i Córdoba, men også mindre kendte værker i og uden for Andalusien
De bedste spanske vinområder
Vin
Læs om de bedste spanske vinområder, herunder Ribera del Duero, Rioja, Priorat, Montsant og Ribeira Sacra
Arkitektur og kunst i romansk stil
Kunst & Kultur
Romansk arkitektur og kunst strækker sig fra perioden 1000-1250 i Spanien.
10 Seværdigheder i Lissabon
Turisme & Sightseeing
Se 10 forslag til oplevelser i og omkring Lissabon inden for arkitektur og kunst med også et par udflugter

Firmarejser til Spanien og Portugal

Vi tilbyder firmarejser, erhvervsrejser og incentives til Barcelona, Madrid, Valencia, Andalusien, Mallorca, Bilbao, Lissabon og Porto for erhvervsgrupper fra 8 - 500 personer.